Wennen aan uw hoortoestel

De meeste mensen met gehoorverlies ervaren met hoortoestel duidelijk een vernieuwde levenskwaliteit, maar de gewenning kan enige tijd vergen. Zowel het gevoel 'iets' in het oor te hebben als het verwerken van de vernieuwde geluidsindrukken leiden aanvankelijk tot enig ongemak. Indien u even geduld oefent, wegen de voordelen daar echter snel tegen op - soms reeds na enige weken, af en toe duurt dit dan weer tot 6 maanden. Amery staat klaar om u met raad en daad te begeleiden om deze periode te overbruggen en ev. de nodige aanpassingen aan uw toestel uit te voeren.

afb: 
hoortoestel